send link to app

LARM2016Livre

LARM står för LinTeks arbetsmarknadsdagar (larmdagarna) och pågår från 25 januari till 9 februari med avslutande LARM-mässa den 9 februari kl 9.00-16.00. Under denna dag besöker 159 olika utställare Linköpings universitet för att marknadsföra sig mot studenterna på LiTH, Linköpings tekniska högskola. LiTH har omkring 7500 studerande som alla är måna om att knyta kontakter med framtida arbetsgivare, därför är LARM en eftertraktad arbetsmarknadsmässa för både studenter, företag och föreningar. LinTek står för Linköpings teknologers studentkår och arbetar aktivt för utbildning, gemenskap och framtid. LARM ligger under begreppet framtid och syftar till ge studenterna på LiTH den bästa starten i kommande arbetsliv.
LARM-appen är framtagen för att fungera som komplement till webbkatalogen. Appen används med fördel till att hitta information om de olika utställarna, diverse event inför LARM-mässan samt en karta om var de olika utställarna finns under mässan.
Hoppas du kommer att trivas under ditt besök på LARM2016!